Sant Jordi!

Avui, Sant Jordi del 2.009, a les parades d'ERC podeu trobar un petit còmic gratuït. I sí, l'ha fet un servidor. Mai m'he amagat de ser simpatitzant d'aquest partit (però tampoc vaig amb una enganxina al front!). Algun dia us explicaré les "aventures" del meu avi, alcalde "suplent" d'ERC de Vidreres (La Selva) quan els franquistes ja creuaven l'Ebre.
En aquesta ocasió, feina i il·lusió s'han ajuntat. L'Oriol Junqueras, el candidat d'ERC a les eleccions europees, és una persona que ha fet molt per divulgar la història de Catalunya. Fa molts anys que segueixo el programa "En Guàrdia!" de Catalunya Ràdio, que feia amb l'Enric Calpena. També va col·laborar amb el programa de tele El Favorit. Una de les seves caracterísiques és que sap parlar, explica bé la història, combina la seriositat i rigorositat d'un professor universitari amb anècdotes i curiositats de conversa de cafè. I una altra característica seva és que és un català sense complexes. Personalment, crec que és un candidat ideal.
El còmic que trobareu a les parades d'ERC són sis pàgines de còmic explicant un dels episodis més curiosos i famosos dels catalans: la batalla de Cefís. He fet l'Oriol Junqueras com un personatge més, fent com si expliqués una lliçó (des d'aquí, demano excuses públiques perquè sóc dolentíssim fent "caricatures"). L'acompanyo d'en Ramon Muntaner, un dels nostres grans cronistes.
M'he documentat amb el mateix programa En Guàrdia!, amb el volum corresponent de La Història Militar de Catalunya (Ed. Rafael Dalmau), l'Atles Històric de l'Enciclopèdia Catalana i el molt recomanable còmic "L'Exèrcit Errant" (Ed. Signament).
Si voleu, us podeu baixar el pdf des del www.directe.cat o clicant directament aquí.
Bona diada de Sant Jordi!

Hoy, Sant Jordi del 2.009, en las paradas de ERC podéis encontrar un pequeño cómic gratuito. Y sí, lo ha hecho un servidor. Nunca me he escondido de ser simpatizante de este partido (pero tampoco voy con un adesivo en el frente!). Algún día os explicaré las "aventuras" de mi abuelo, alcalde "suplente" de ERC de Vidreres (La Selva) cuándo los franquistas ya cruzaban el Ebro. En esta ocasión, trabajo e ilusión se han juntado. Oriol Junqueras, el candidato de ERC a las elecciones europeas, es una persona que ha hecho mucho para divulgar la historia de Catalunya. Hace muchos años que sigo el programa "En guàrdia!" de Catalunya Ràdio, que hacía con Enric Calpena. También colaboró con el programa de tele El Favorit. Una de sus características es que sabe hablar, explica bien la historia, combina la seriedad y rigorosidat de un profesor universitario con anécdotas y curiosidades de conversación de café. Y otra característica suya es que es un catalán sin complejos. Personalemente, creo que es un candidato ideal. El cómic que encontraréis en las paradas de ERC se trata de seis páginas de cómic explicando uno de los episodios más curiosos y famosos de los catalanes: la batalla de Cefís. He hecho la Oriol Junqueras como un personaje más, haciendo como si explicara una lección (desde aquí, pido excusas públicas porque soy malísimo haciendo "caricaturas"). Lo acompaño de Ramon Muntaner, uno de nuestros grandes cronistas.
Me he documentado con el mismo programa en Guardia!, con el volumen correspondiente de La Història Militar de Catalunya (Ed. Rafael Dalmau), el Atlas Histórico de la Enciclopedia Catalana y el muy recomendable cómic "L'Exèrcit Errant" (Ed. Signament).
Si queréis, os podéis bajar el pdf desde el www.directe.cat o cliqueando directamente aquí. ¡Buena festividad de Sant Jordi!

Today, Sant Jordi 2.009, in the stall of ERC you can find a little free comic. And yes, I've done it. I have never hidden that I sympathize with this party (but I do not go with a stick in the forehead either!). Some day I will explain you the "adventures" of my grandfather, "acting" mayor of ERC of Vidreres (La Selva) when the supporters of Franco were already crossing the Ebre. In this occasion, work and illusion are joined. Oriol Junqueras, the candidate of ERC to the European elections, is a person that has done a lot for spreading the history of Catalonia. It is quite a long time that I've been following the program "On guard!" from Catalonia Radio, which he edited along with Enric Calpena. He also collaborated with the TV program El Favorit. One of his characteristics is that he is a very good communicator, he explains the history very well, he combines the seriousness and rigorousness of a university teacher with anecdotes and curiosities of a coffee conversation. And another characteristic of his is that he is a Catalan without complex. Personally, I believe that he is an ideal candidate. The comic that you will find in the stalls of ERC consists on six pages of comic explaining one of the most curious and famous episodes of the Catalans: the battle of Cefis. I have treated Oriole Junqueras as another character, making him explain a lesson (from here, I ask for public excuses because I am very bad making "caricatures"). I accompany him with Ramon Muntaner, one of our great chroniclers.
I have documented with the program On Guard!, with the corresponding volume of
The Military History of Catalonia (Rafael Dalmau Editor), the Historical Atlas of the Catalan Encyclopedia and the very advisable comic "The Wandering Army" Ed. Signament).
If you want, you can download the pdf from the
www.directe.cat or directly by clicking here. Enjoy the day of Sant Jordi!

Comentaris