"Les espardenyes del pastor" , mini-còmic de l'Orn (3)

Seguim amb "Les espardenyes del pastor" . Ara toca el procés de la tinta. El fet que sigui un fons molt regular (el mateix paisatge exterior) em va permetre deixar sense entintar el fons de moltes vinyetes, ja que les tracto a color directament. Crec que hi ha un equilibri entre l'estalvi de temps pel dibuixant i la qualitat gràfica que busca el lector.Comentaris