L'estimació i el respecte de l'Estat Espanyol a les llengues pròpies que no siguin la castellana.


Comentaris