Catalunya no que no es pot?

 La sobirania, per definició, és té o no es té. Si s'ha de demanar permís, no la tens (o no la vols).

Comentaris