Serra Cavallera i Puig Sestela, verdor gairebé fluorescent...

 L'excursió Serra Cavallera (allargada fins al Puig Sestela) és una de les excursions que un pot gaudir més. Excel·lent mirador cap a totes les direccions, gairebé durant tota l'excursió gaudeixes d'immenses vistes. Hi ha dos moments, però, en que el paisatge arriba al seu clímax (per mi, és clar). Desprès d'una nevada, i quan els prats i les pastures broten amb força, aconseguint una verdor gairebé fluorescent...


Comentaris