Il·lustracions d'un llibre de receptes

 D'un estil molt diferent al que acostumo a fer, m'agrada el resultat.
Però si no sabeu què és cada cosa, senyal que m'he passat de conceptual... 😅
Comentaris