Mostra de la tinta del còmic Orn, Història Universal nº8

 Segueixo treballant en aquest còmic. De mica en mica, s'omple la pica. Abans de jubiliar-me crec que acabaré al col·lecció... 😅

Comentaris