L'Ordre de l'Escorpí (1)

Aquesta setmana començo a treballar amb el còmic "L'Ordre de l'Escorpí", de la col·lecció Gamarús. Es tracta d'una iniciativa genial: còmics històrics sobre Olot. Per ara, hi ha dos àlbums ja publicats i dibuixats per en Jaume Cots. Són molt recomanables... llàstima que costin de trobar fora d'Olot! Els àlbums són meitat text, meitat còmic. Una fórmula molt adient per a ensenyar història.
L'àlbum que ara faré, amb el guionista de tots tres àlbums, en Pep Fargas, es titula "L'Ordre de l'Escorpí" i està ambientat a la guerra del francès.
Aquestes tres setmanes us aniré ensenyant el material que vagi fent.

Esta semana empiezo a trabajar con el cómic "El Orden del Escorpión", de la colección Gamarús. Se trata de una iniciativa genial: cómics históricos sobre Olot. Por ahora, hay dos álbumes ya publicados y dibujados por Jaume Cots. Son muy recomendables ... ¡lástima que cuesten de encontrar fuera de Olot! Los álbumes son mitad texto, mitad cómic. Una fórmula muy adecuada para enseñar historia.
El álbum que ahora haré, con el guionista de los tres álbumes, Pep Fargas, se títula "La Orden del Escorpión" y está ambientado a la guerra del francés.
Estas tres semanas os iré enseñando el material que vaya haciendo.

This week I start to work with the comic "The Order of the Scorpion", from Gamarús collection. It is a brilliant initiative: historical comics about Olot. There are two albums already published. They have been drawn by Jaume Cots. They are very advisable... pity that they difficult to find out of Olot! The albums are half text, half comic. It is a very suitable formula to teach history.
The album that I am about to draw, with the scriptwriter of all three albums, Pep Fargas, will have the title "The Order of the Scorpion" and it| takes place in the “Guerra del Francès” (war of the French).
These three weeks I will be showing you the material I will be drawing.

Comentaris