Cavall Fort nº 1177-8

D'aquí va sorgir la idea de la il·lustració anterior...

Comentaris