Terra Baixa

Ja apareix al web de Glénat (i a Comicat ). És la feina que m'ha ocupat al 100% durant aquest estiu, i de la que n'estic molt satisfet: el dibuix de l'adaptació de la películ·la de Terra Baixa. Han estat moltes hores de feina il·lustrant els guions de l'intel·ligent Hernan Migoya. Quan es vagi acostant el dia de la seva sortida al carrer, ja us aniré informant i començaré a mostrar-vos algunes pàgines...

Ya aparece en el web de Glénat( y en Comicat ). Es el trabajo que me ha ocupado al 100% durante este verano, y de la que estoy muy satisfecho: el dibujo de la adaptación de la película de Terra Baixa. Han sido muchas horas de trabajo ilustrando los guiones del inteligente Hernan Migoya. Cuando se vaya acercando el día de su salida a la calle, ya os iré informando y empezaré a mostraros algunas páginas...

It appears already in the Glénat web (and in Comicat ). It is the work that has occupied me 100 % during this summer, and of which I am very satisfied: the drawing of the adaptation of the movie of Terra Baixa. It has been plenty of working time illustrating the scripts of the intelligent Hernan Migoya. When the day of this exit will be near, I will be inform you and I will show you some pages... 

Comentaris