LLOPS, MASTINS I EXCURSIONISTES El llop ha tornat a Catalunya i s’han hagut de facilitar grans gossos mastins als ramaders de muntanya per protegir el bestiar. Abans era ben normal que els veiessin al mig dels ramats.
Però després d’una centúria sense llops ni mastins, els uns i els altres són uns animals molt desconeguts pels excursionistes, si bé ens hi podem ensopegar.
L’amic naturalista i soci del Centre Josep Maria Massip, autor del llibre “El llop i els humans. Passat i present a Catalunya” ens en parlarà il·lustrant-ho amb imatges i objectes, per saber com s’ho feia la gent d’abans i com podem actuar ara.

Dia 24 de gener 2014
Sala d’Actes del CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES
A LES 10 DEL VESPRE

Comentaris