Una Bomba a la Corbata (Portada)


Aquesta setmana presentarem "Una Bomba a la Corbata", un nou número de la Col·lecció El Gamarús. El format d'aquests àlbums és de 50% de text, 50% de còmic. És el segon que jo dibuixo (els anteriors han estat dibuixats per en Jaume Cots). És un plaer de treballar amb en Pep Fargas, un tipus intel·ligent i que fa guions històrics divertits i pedagògics. Però a més, la infraestructura que envolta aquesta col·lecció és exquisida, des del dissenyador a l'historiador, tothom hi posa molta cura i dedicació. El resultat és una col·lecció d'àlbums sobre Olot i la seva història molt recomanable. Una manera divertida i entretinguda d'aprendre i reconèixer la pròpia ciutat pels olotins. I m'agradaria recalcar que Olot és una ciutat de 30.000 habitants. O bé ells fan una feina al·lucinant, o bé la resta de ciutats de la mateixa mida (i més grosses) s'adormen a la palla.


Esta semana presentaremos "Una Bomba a la Corbata", un nuevo número de la Col·lecció El Gamarús. El formato de estos álbumes es de de 50% de texto, 50% de cómic. Es el segundo que yo dibujo (los anteriores han sido dibujados por Jaume Cots). Es un placer de trabajar con Pep Fargas, un tipo inteligente y que hace guiones históricos divertidos y pedagógicos. Pero además, la infraestructura que rodea esta colección es esquisida, desde el diseñador al historiador, todo el mundo pone mucha cura y dedicación. El resultado es una colección de albums sobre Olot y su historia muy recomendable. Una manera divertida y entretenida de aprender y reconocer la propia ciudad para los olotins. Y me gustaría recalcar que Olot es una ciudad de 30.000 habitantes. O bien ellos hacen un trabajo alucinante, o bien el resto de ciudades del mismo tamaño (y mayores) duermen en la paja.


This week we will present "Una Bomba a la Corbata", a new number of the Col·lecció El Gamarús. The format of these albums is 50% text and 50% comic. It is the second album that I draw (the former ones have been drawn by Jaume Cots). It is a pleasure working with Pep Fargas, a very smart guy and that creates fun and pedagogic historical scripts. Furthermore, the infrastructure that involves this collection is exquisite the designer, the historian, everybody devotes himself to this publicationputs a lot of care|cure and dedication there. The result is a collection of albums about Olot and its history very advisable. It is fun and amusing way to learn and to recognize city of Olot by its own inhabitants. I would like to point out that Olot is a city of 30.000 inhabitants.

Comentaris