Orn Història Universal #5 (i 5)


Doncs bé... els més suspicaços ja haureu observat que en aquest número torno a una dinàmica més costumista. I és que... ningú pot (ni vol) passar-se tot el temps barallant-se!

Pues bien ... los más suspicaces ya habréis observado que en este número vuelvo a una dinámica más costumbrista. Y es que ... ¡nadie puede (ni quiere) pasarse todo el tiempo peleándose!

Well... the most suspicious among you will have already observed that in this number I go back to a more customs and manners dynamics. The thing is that... nobody can (nor wants) to be fighting all the time!

Comentaris