Vacances a la Vall Ferrera (i 2)

La Cabana de Basello, amb el Monteixo al darrera.

L'estany de Baborte


Els camins de ferradura

La Noguera de Vallferrera

Sant Quir d'Alins
Alins des de Sant Quir

Santa Maria de Ribera de Cardós

Santa Maria de Ribera de Cardós

Sant Quiri de Surp

Una de les altres excursions que vam fer va ser fer la volta del que és pròpiament la Vall Ferrera. Es tracta d'un paratge molt poc humanitzat, només amb algunes bordes i alguns trams conservats de camins de ferradura. Un paisatge captivador. Nosaltres vam allargar la ruta fent una bona marrada, pujant fins a l'estany de Baborte.
Vam completar les vacances fent visites a tots els pobles de la vall, i marxant, vam passar per Ribera de Cardós i Surp. Que curtes que es fan les vacances... :)

Una de las otras excursiones que hicimos fue hacer la vuelta de lo que es propiamente la Vall Ferrera. Se trata de un paraje muy poco humanizado, sólo con algunas bordas y algunos tramos conservados de caminos de herradura. Un paisaje cautivador. Nosotros alargamos la ruta haciendo un buen rodeo, subiendo hasta el estanque de Baborte.
Completamos las vacaciones haciendo visitas a todos los pueblos del valle, y marchante, pasamos por Ribera de Cardós y Surp. Que cortas que se hacen las vacaciones ... :)

One of the other excursions that we did was to make the turn of the one that is purely the Vall Ferrera. It is a very little humanized place, only with some bordes and some stretches preserved of camins de ferradura. A captivating landscape. We enlarged the route by making a good detour, rising until the lake of Baborte.
We completed the holidays by visiting all the villages of the valley, and on the way home, we went to Ribera de Cardós and Surp. How short feel the holidays ... :)

Comentaris