Esbossos de Secundaris de Western (1)

Quan un dibuixant comença a fer esbossos sense cap motiu concret, és tot un misteri què sortirà del seu llapis. Jo estava fent aquest personatge quan li he afegit un barret de western... Hum... M'ha fet recordar un d'aquells secundaris... sembla l'ajudant del dolent, no? A partir d'aquest, n'he fet uns quants més...

Cuando un dibujante empieza a hacer bocetos sin motivo alguno concreto, es todo un misterio qué saldrá de su lápiz. Yo estaba haciendo este personaje cuando le he añadido un sombrero de western ... Hum ... Me ha hecho recordar uno de aquéllos secundarios ... ¿parece el ayudante del malo, no? A partir de éste, he hecho unos cuantos más ...

When a cartoonist starts to sketch for no specific reason, it is a real mystery what will come out of its pencil. I was sketching this character when I have added a western hat to him... Hum... It has reminded me one of those secondary characters... he seems the assistant of the bad guy, isn’t it? Starting with this one, I have done a few more...

Comentaris