Esbossos de Secundaris de Western (i 5)

I per acabar, els meus preferits... els indis! Sento una profunda simpatia per aquests pobles, que van passar, per la força, del paleolític/neolític a l'era moderna. No sé si els antropòlegs han estudiat l'impacte individual i col·lectiu d'un canvi així. És una bona matèria per a la ficció.

Y para acabar, mis preferidos ... ¡los indios! Siento una profunda simpatía por estos pueblos, que pasaron, a la fuerza, del paleolítico/neolítico a la era moderna. No sé si los antropólogos han estudiado el impacto individual y colectivo de un cambio así. Es una buena materia para la ficción.

And to finish, my favourites... the Indians! I have a deep friendliness towards these people, which changed, by imposition, from the Palaeolithic/Neolithic period into the modern era. I do not know if the anthropologists have studied the individual and collective impact of a change like this. It is a good subject for the fiction.

Comentaris