3x1!

Com si fos un super-mercat qualsevol, tres entrades a preu d'una. Ep! I a diferència de moltes ofertes, aquí no hi ha res de tarat ni defectuós (a part de, potser, el que escriu això... ha, ha...)! ;)

Como si fuera un super-mercado cualquiera, tres entradas a precio de una. ¡Ey! ¡Y a diferencia de muchas ofertas, aquí no hay nada tarado ni defectuoso (aparte de, quizás, el que escribe esto ... ha, ha...)! ;)

As if it was a supermarket, three posts for price of one. Hey! And unlike many offers, here there is not anything damaged or defective (a part, maybe, the one that writes this post... ha, ha...)! ;)


1/
Ja ha sortir la meva tira-homenatge als "20 y Pocos". Moltes gràcies pels teus comentaris, Miquel!
Ya ha salido mi tira-homenaje en los "20 y Pocos". ¡Muchas gracias por tus comentarios, Miquel!
Already has to go out my strip-homage in the "20 y Pocos". Thank you for your comments, Miquel!


2/
Crítica de l'Orn #3 a El Rincón del Ninguno & La Guarida del Dragón.
Crítica de l'Orn #3 en El Rincón del Ninguno & La Guarida del Dragón.
Criticism of l'Orn #3 in El Rincón del Ninguno & La Guarida del Dragón.


3/
Estic nominat com en les seccions de Millor Dibuixant, Millor Guionista i Millor Obra a la Novena Edición de los Premios de la Crítica.
Estoy nominado como en las secciones de Mejor Dibujante, Mejor Guionista y Mejor Obra en la Novena Edición de los Premios de la Crítica.
I am nominated in the sections Best Cartoonist, Best Scriptwriter and Better Work in the Novena Edición de los Premios de la Crítica.

Comentaris