En memòria: Jordi Sabater Pi

Ahir va morir, als 87 anys, en Jordi Sabater Pi: un gran científic, una gran persona, un humà respectuós dels animals i, també, un gran dibuixant. Recordo haver descobert això darrer en una exposició de dibuixos seus a Girona, fa molts anys. En memòria d'aquest gran humà, deixeu-me repetir tres idees que li he sentit dir en entrevistes més d'un cop (no disposo de les frases textuals, però la idea és aquesta):
  1. Els humans de la nostra civilització seran jutjats durament, en un futur, per la manera com maltracten els animals. Com nosaltres jutgem l'època en què l'esclavatge era tolerat i acceptat. Especialment amb els grans primats, que són cosins propers dels humans.
  2. La importància del dibuix. Sense menystenir la fotografia o el vídeo, dibuixar és conèixer íntimament (observar, abstreure, reproduir). Com deia: observar és conèixer, conèixer és estimar.
  3. I finalment... que ell volia ser dibuixant de petit. Però els seus pares li van dir, més o menys: "Ni parlar-ne! Que els dibuixants no es guanyen bé la vida!" :)
Per acabar, us recomano fermament visitar la web de la Memòria digital de Catalunya del CBUC. Allà hi trobareu més de 2.000 il·lustracions d'en Jordi Sabater Pi, aquest gran ésser humà. Només fa falta una ullada per adonar-se que observava i estimava allò que dibuixava.


Ayer murió, a los 87 años, Jordi Sabater Pi: un gran científico, una gran persona, un humano respetuoso de los animales y, también, un gran dibujante. Recuerdo haber descubierto esto último en una exposición de dibujos suyos en Girona, hace muchos años. En memoria de este gran humano, dejadme repetir tres ideas que le he oído decir en entrevistas más de una vez (no dispongo de las frases textuales, pero la idea es ésta):
  1. Los humanos de nuestra civilización serán juzgados duramente, en un futuro, por la manera cómo maltratan los animales. Como nosotros juzgamos la época en que la esclavitud era tolerada y aceptada. Especialmente con los grandes primates, que son primos próximos de los humanos.
  2. La importancia del dibujo. Sin despreciar la fotografía o el vídeo, dibujar es conocer íntimamente (observar, abstraer, reproducir). Como decía: observar es conocer, conocer es amar.
  3. Y finalmente ... que él quería ser dibujante de pequeño. Pero sus padres le dijeron, más o menos: ¡"Ni hablar! ¡Que los dibujantes no se ganan bien la vida"! :)
Para acabar, os recomiendo firmemente visitar la web de la Memòria digital de Catalunya del CBUC. Allí encontraréis más de 2.000 ilustraciones de Jordi Sabater Pi, este gran ser humano. Sólo hace falta una ojeada para darse cuenta de que observaba y amaba aquello que dibujaba.


Yesterday died Jordi Sabater Pi died, at the age of 87 years old: a great scientist, a big|great person, a human respectful with the animals and, also, a great draughtsman. I remember discovering him as a draughtsman in an exposure of his drawings in Girona, many years ago. In memory of this great human, allow me to repeat three ideas that I have heard him to say in interviews more than once (I do not have the textual sentences, but the ideas expressed):

  1. The humans of our civilization will be judged in a hard way in the future by the way how they ill-treat the animals. In the same way we judge the period in which the slavery was tolerated and accepted. Especially with the great primates, which are close relatives of the humans.
  2. The importance of the drawing. Without despising the photography or the video, to draw is to know intimately (to observe, to abstract, to reproduce). As he said: to observe is to know, to know is to love.
  3. And finally... that he, as a young boy, wanted to be a draughtsman. But his parents told him, more or less: "Nonsence! Cartoonists cannot make a living"! :)
To end with, I strongly recommend you to visit the web page from the Digital Memory of Catalonia of the CBUC. There you will find more than 2.000 illustrations from Jordi Sabater Pi, this big|great human being. Only a glance is necessary for noticing that he observed and he loved what drew.

Comentaris