Parc nacional d'Aigües-tortes i l'Estany de Sant Maurici (i II)

A mig pujar el Tuc de Ratera.

El refugi d'Amitges i les seves impressionants vistes.

Marxant... el refugi i les agulles.

L'Estany de Sant Maurici des del mirador.

El salt d'aigua de Ratera.

Passat el dissabte fent excursions i aprenent alguna cosa*, fem nit per segon cop al refugi d'Amitges. Per cert, només tenim bones paraules sobre aquest refugi... una gent molt trempada i agradable. De tornada, i sense cap tempesta que ens amenaci, baixem fent un xic de volta i gaudint amb tranquil·litat del paisatge.
Sincerament, recomano a tothom d'anar un cop a Aigües-tortes. No hi ha excusa: del pàrquing a l'estany de Sant Maurici és un passeig de una horeta de camí agradable i bonic. Fins i tot hi ha els "taxis" que et duen fins a l'estany per a la gent més gran o impossibilitada. A què espereu?
*com per exemple, jo vaig aprendre que val més agafar-s'ho en calma i fer els àpats quan toquen, protegir-se el millor possible del sol, no voler aprofitar al 120% el dia... a mig pujar el Tuc de Ratera, un parell de marejos ens van destarotar l'excursió... Buf!

Pasado el sábado haciendo excursiones y aprendiendo alguna cosa*, hacemos noche por segunda vez en el refugio de Amitges. Por cierto, sólo tenemos buenas palabras sobre este refugio ... una gente muy simpática y agradable. De vuelta, y sin ninguna tormenta que nos amenace, bajamos haciendo una pequeña vuelta y disfrutando con tranquilidad del paisaje.
Sinceramente, recomiendo a todo el mundo ir una vez a Aigües-tortes. No hay excusa: del parking al lago de Sant Maurici es un paseo de una horita de camino agradable y bonito. Incluso hay los "taxis" que te llevan hasta al lago para la gente mayor o imposibilitada. ¿A qué esperáis?
*como por ejemplo, yo aprendí que vale más cogérselo en calma y hacer las comidas cuando tocan, protegerse lo mejor posible del sol, no querer aprovechar al 120% el día ... a medio subir el Tuc de Ratera, un par de mareos nos desbarataron la excursión ... ¡Buf!

After spending the Saturday making excursions and learning a few things*, we spend the night for the second time in the shelter of Amitges. By the way, we only have good words for this shelter... very nice and pleasant people. On the way back, and without any storm that threatens us, we go down making a slight tour enjoying the landscape.
I strongly recommend everybody to go at least once to Aigües-tortes. There is not excuse: from the parking to the lake of Sant Maurici it takes just one hour is walk in a pleasant and beautiful path. There are even the "taxis" that can take you until the lake for old or disabled people. What are you waiting for?

*For instance, I learned that I should take it easy and have the meals at its due time, to protect myself best from the sun and not to try to profit the day at 120% ... in half rising the Tuc de Ratera, a couple of seasickness disarranged the excursion for us... Puff!

Comentaris