Amílcar, de general púnic a gatet.

Bé, ja en som un més a casa... I és que fa uns dies va aparèixer a la porta de casa aquest gatet. Pel carrer volten un parell de femelles que han gatinat, i ja sabem de qui és fill. D'alguna manera s'havia extraviat de la mare i ha acabat davant la nostra porta. El pobre no sap pas encara la sort que ha fet!
Els gats del carrer, com que això és un poble i hi ha molts camps i molts jardins, viuen relativament bé. Però... no deixa de ser el carrer... Fa un parell de dies vam trobar un gatet atropellat... :(
En fi... En Miquelet, un altre mascle que teníem, que era completament silvestre que vam recollir ja adult perquè estava ferit, fa més d'un mes que va decidir que ja estava prou bé com per fotre el camp... Si mai veieu un gat negre coix, potser és ell.
O sigui que ens mantenim amb la poc menyspreable xifra de 5 gats! Per sort, tenim un jardí gran que connecta amb camps i horts...
El que deia: l'Amílcar, aquest petit gatet blanc amb punts negres (va estar a punt de dir-se "dau"!) no sap pas la sort que ha tingut... :)


Bien, ya somos uno más a casa... Y es que hace unos días apareció en la puerta de casa este gatito. Por la calle hay un par de hembras que han criado, y ya sabemos de quienes es hijo. De alguna manera se había extraviado de la madre y ha acabado ante nuestra puerta. El pobre no sabe todavía la suerte que ha tenido!
Los gatos de la calle, como que esto es un pueblo hay muchos campos y muchos jardines, viven relativamente bien. Pero... no deja de ser la calle... Hace un par de días encontramos un gatito atropellado... :(
En fin... Miquelet, otro macho que teníamos, que era completamente silvestre que recogimos ya adulto porque estaba herido, hace más de un mes que decidió que ya estaba bastante bien como para marcharse y seguir su vida... Si nunca veis un gato negro cojo, quizás es él.
O sea que nos mantenemos con la poco despreciable cifra de 5 gatos! Por suerte, tenemos un jardín grande que conecta con campos y huertos...
Lo que decía: Amílcar, este pequeño gatito blanco con puntos negros (estuvo a punto de llamarse "dado"!) no sabe paso la suerte que ha tenido... :)Well, we are one more at home... A couple of days ago this kitten appeared at our front door. There are a couple of cat females in the neighborhood that have bred, and we already know whom his mother is.
Somehow he had got lost of the mother and he ended at our front door. The poor thing does not know yet how lucky he has been!
The cats in the street, in a village that has plenty of fields and gardens, have relative good living. But... it is still the street... A couple of days ago we found a dead kitten hit by a car... : (
Miquelet, another male cat that we adopted, was completely wild. We gathered him when he was already adult because he was hurt. About one month ago, he decided that he was recovered and was ready to leave and to continue with his wild life... If you ever see a lame black cat, perhaps it is him.
Or we share our existence with the not despicable number of 5 cats! Fortunately, we have a big garden that leads to fields and orchards...
What I said: Amílcar, this small white kitten with black spots (he was close to be called "dice"!, does not know the luck that he has had...:)

Comentaris