Entrevista a "Els Còmics (en còmic)"

Xolluts tímids! :)

En Júnior és un dels autors catalans que més m'agraden. Coincidim molt amb el tipus d'humor, m'agrada molt el seu estil de dibuix,... i a sobre és un bon jan. Per tant, quan em va dir de fer-me una entrevista en còmic*, tot i la meva al·lèrgia per les entrevistes, li vaig dir de seguida que endavant. A part de tractar-me amb molta consideració, cosa que sempre és d'agrair, m'ha fet riure! Boníssim! No us la perdeu...! (link)
*s'ha fet mai abans una entrevista en còmic? Això no és una mena d'innovació molt interessant?


Júnior es uno de los autores catalanes que más me gustan. Coincidimos mucho con el tipo de humor, me gusta mucho su estilo de dibujo ... y encima es un buen tipo. Por lo tanto, cuando me dijo hacerme una entrevista en còmic*, a pesar de mi alergia por las entrevistas, le dije que adelante. ¡Aparte de tratarme con mucha consideración, cosa que siempre es de agradecer, me ha hecho reir! ¡Buenísimo! No os la perdáis ...! (link)
*¿se ha hecho nunca antes una entrevista en cómic? ¿Esto no es una especie de innovación muy interesante?

Júnior it is one of the Catalan authors that I like the more. We concur with the kind of humour, I like his stile of drawing... and if it wasn't enough, he is a very nice guy. Therefore, when he suggested me to interview in comic*, in spite of my allergy for the interviews, I immediately agreed to it. Apart from treating myself with a lot of consideration, which is always something to be grateful for, I had a lot of fun! It's very good! Do not miss it...! (link)
*Has it ever been done, to interview someone in a comic? Isn't it a very interesting kind of innovation?

Comentaris