Esbossos de banyuts (3)

Els isards són uns animals que he tingut la sort de poder observar i fotografiar de ben a prop. És una animal força comú, però no per això, per mi, no és menys emocionant creuar-me'ls mentre estic d'excursió. Aquests pobres animals tenen els seus problemes: sembla que la manca de predadors (el llop) ha fet que es multipliqui en excés, i això ha facilitat la transmissió de malalties. Molts dels que creixen a l'alta muntanya s'han acostumat a la gent, i seran abatuts pels caçadors.


Los rebecos son unos animales que he tenido la suerte de poder observar y fotografiar de bien cerca. Es una animal bastante común, pero no por eso, para mí, no es menos emocionante cruzármelos mientras estoy de excursión. Estos pobres animales tienen sus problemas: parece que la falta de predadores (el lobo) ha hecho que se multiplique en exceso, y eso ha facilitado la transmisión de enfermedades. Muchos de los que crecen en la alta montaña se han acostumbrado a la gente, y serán abatidos por los cazadores.


The izards are some animals that I have had the luck to observe and to photograph them from a close position. It is a quite common animal, but not because of that, for me, it is less thrilling for me to see them while I am in an excursion. These animal have their problems: it seems that the lack of predators (the wolf) has made them multiply in excess, and it facilitates the transmission of illnesses. Many of those that grow in the high mountain have accustomed themselves to the people, and will be shot down by the hunters.