Talpirons i ratolens al Pont d'Enseula i a l'Ajuntament de Martorell