L'Ornis al Cavall Fort nº1182 (3)

La tinta: el plomí...

... i el pinzell.