Esbossos de banyuts (i 5)


I per acabar aquesta tanda de personatges banyuts, la que m'agrada més: aquesta dona-cabra... Fàcilment en podria treure un argument, d'aquest personatge.

Y para terminar esta tanda de personajes cornudos, la que más me gusta: esta mujer-cabra ... Fácilmente podría sacar un argumento, de este personaje.

And to finish this set of characters banyuts, which I like more: the goat-woman ... Could easily take an argument, of this character.