Al Saló del Còmic de Barcelona... (5)


I uns tocs de clor amb retoladors... Aquest és l'original final que podreu veure a l'exposició.

Y unos toques de color con rotuladores ... Este es el original final que podréis ver en la exposición.

And a touch of color with markers ... This is the original end you can see the exhibition.