Esbossos diverosos: l'Ornis imaginant-se el futur...


Crec que és el primer cop que, encara que sigui improvitzat, dibuixo junts les dues versions del personatge :)

Creo que es la primera vez que, aunque sea improvisado, dibujo juntos las dos versiones del personaje :)

I think it's the first time, albeit improvised, drawing together the two versions of the character :)