Expedientes B XVII (i el XVI!)I m'havia oblidat de posar el link de la darrera tira, precisament sobre "despistats" va el tema... :)

 Y me había olvidado de poner el link de la última tira, precisamente sobre "despistados" va el tema ... :)

I had forgotten to put the link on the last strip was just  about the subject "clueless"... :)