Planeta Sigarra i joc dels paisatges de l'Orn


Avui coincideixen dues entrades, de dues persones diferents, sobre mi. D'una part, una dedicatòria que li vaig fer a en Marc "Llop Segarrenc" n'ha fet el seu avatar. Bona gent!
I de l'altra part, l'amic Ricard Dilmé ha començat un joc al seu bloc: comparar els escenaris que jo he dibuixat a l'Orn amb els escenaris reals de l'Alta Garrotxa. Per a mi serà molt divertit de seguir. No utilitzo documentació fotogràfica per dibuixar paisatges... però és veritat que moltes vegades m'inspiro en records o imatges que m'han quedat gravades. Les  endevinareu?

 Hoy coinciden dos entradas, de dos personas diferentes, sobre mí. De una parte, una dedicatoria que le hice a Marc "Llop Segarrenc" ha hecho su avatar. Buena gente!
Y de otra parte, el amigo Ricard Dilmé ha comenzado un juego en su blog: comparar los escenarios que yo he dibujado en el Orn con los escenarios reales de la
Alta Garrotxa. Para mí será muy divertido de seguir. No utilizo documentación fotográfica para dibujar paisajes ... pero es verdad que muchas veces me inspiro en recuerdos o imágenes que me han quedado grabadas. Las adivinarás?

Today two entries match, two people about me. On the one hand, a dedication that I have to Marc "Llop Segarrenc" has made his avatar. Good people!
And on the other hand,  my friend Ricard Dilmé started a game on his blog: compare the scenarios that I have drawn the Orn with real scenarios of
Alta Garrotxa. For me it will be fun to follow. I do not use photographic documentation to draw landscapes ... but it is true that sometimes I am inspired by memories or images that have been recorded. The guess?