Llibreta d'esbossos: taller de model (1)

En aquest hi he afegit un retocs amb retolador

 L'any 2005 vaig anar a un taller de model lliure a Girona, a La Mercè. Sempre va bé i s'aprén del dibuix al natural, i un servidor té molt per millorar en l'anatomia. Vet aquí alguns dels dibuixos (els que m'han semblat més bonics, és clar).

En 2005 fui a un taller de modelo libre en Girona, en La Mercè. Siempre va bien y se aprende del dibujo al natural, y un servidor tiene mucho por mejorar en la anatomía. He aquí algunos de los dibujos (los que me han parecido más bonitos, claro).

In 2005 I went to a workshop model free to Girona, in La Mercè. Always good and you learn the drawing, and a server has a lot to improve on the anatomy. Here are some of the drawings (which seemed to me more beautiful, of course).