Peripècies d'un Rescat (2)


Segona fase de la tria de la portada. Vaig fer el llapis de les dues possibles portades.
Segunda fase de la tria de la portada. Hice el lápiz de las dos posibles portadas.
The second phase of choosing the front page. I did the pencil of the two possible fronts.

Comentaris