Setmana Avi Pitu (1)


Any 2.002-03. El PP governava amb mà de ferro i jo publicava unes tires humorístiques al Rec Clar, la revista municipal de Vidreres...

Año 2.002-03. El PP gobernaba con mano de hierro y yo publicaba unas tiras humorísticas en Rec Clar, la revista municipal de Vidreres...

Year 2.002-03. The PP was ruling with iron hand and I was publishing a humorous strips in Rec Clar, the municipal magazine of Vidreres...

Comentaris