Sessió de firmes a Còmics 22 (Girona) bis


Sí, aquesta és una entrada repetida... Només era per fer-vos memòria de que demà sóc a la 22 :)

Sí, esta es una entrada repetida... Sólo era para haceros memoria de que mañana estoy en la 22 :)

Yes, this is a repeated entry... It is only to remind you that tomorrow I am in 22 :)

Comentaris