Setmana Avi Pitu (i 5)

I fins aquí, aquesta tanda del Rec Clar. Quins temps, aquells... Guerra d'Irak, Aznar president d'Espanya, el Prestige... Més endavant ja en penjaré més... Avi Pitu al poder!

Y hasta aquí, esta tanda de Rec Clar. Qué tiempos, aquellos... Guerra de Irak, Aznar presidente de España, el Prestige... Más adelante ya colgaré más... Avi Pitu al poder!

And so far, this set of Rec Clar. What times, those... The war of Iraq, Aznar president of Spain, the Prestige...
Further on I will hang already more... Avi Pitu to the power!

Comentaris