Auca d'en Serrallonga

A Auques.cat han penjat l'auca d'en Serrallonga, amb dibuixos extrets del còmic. Podeu veure-la aquí.

En Auques.cat han colgado los aleluyas de Serrallonga, con dibujos extraídos del cómic. Podéis verla aquí.

In Auques.cat they have hanged the rhymed comic of Serrallonga, with extracted drawings of the comic. You can see it|her here.

Comentaris