Avui, que ja han passat els reis...

La felicitació que he fet pel grup d'ERC del meu poble enguany. Ja és una mica tard per seguir el consell del tió... :)

La felicitación que he hecho por el grupo de ERC de mi pueblo este año. Ya es algo tarde por seguir el consejo del tió... :)

The congratulation that I have done for the group of ERC of my town this year. It is already quite late for following the advice of the tió...:)

Comentaris