Calendari solidari (1)

Des de ja fa una colla d'anys, col·laboro amb la Coordinadora Solidària de l'Alt Empordà i el Grup d'Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat (un nom curt, eh?). Aquesta bona gent edita un calendari i els diners que en treu, van destinats a projectes solidaris. Com us deia, fa anys que hi participo. El format del calendari és els següent: cada any té una temàtica més o menys concreta. I a cada mes, li correspon un sub-tema i un acudit d'un dibuixant diferent. Solen ser temes molt durs i dramàtics,... per això, trobo bona idea buscar la reflexió a través de l'humor. Si en teniu l'oportunitat... compreu-lo, cony! :)

Desde ya hace un grupo de años, colaboro con la Coordinadora Solidària de l'Alt Empordà i el Grup d'Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat (un nombre corto, eh?). Esta buena gente edita un calendario y del dinero que saca, van destinados a proyectos solidarios. Como os decía, hace años que participo. El formato del calendario es el siguiente: cada año tiene una temática más o menos concreta. Y a cada mes, le corresponde un sub-tema y un chiste de un dibujante diferente. Suelen ser temas muy duros y dramáticos ... por eso, encuentro buena idea buscar la reflexión a través del humor. Si tenéis la oportunidad ... ¡compradlo, carajo! :)

I’ve been collaborating for quite a long time with the Coordinadora Solidària de l'Alt Empordà i el Grup d'Empordanesos i Empordaneses per la Solidaritat (a short name, eh?). These good people edit a calendar and they destine the money received from it to solidary projects. The format of the calendar is the following one: every year it| has a more or less concrete subject matter. And in every month, corresponds to a sub-subject and a joke from a different cartoonist. They are usually very hard and dramatic subjects... because of that, I think that it’s very good idea to search the reflection through the humor. If you have the opportunity... buy it! :)

Comentaris