I ara sí, ja finalment, per últim cop aquest any...

La última de les meves felicitacions que penjo. Francament, no sé vosaltres, però ja començava a estar fart de tants bon desitjos i imatges dolces... Per això, trio aquesta vella felicitació per acabar... Bon nadal? Bona nit i tapat!

La última de mis felicitaciones que cuelgo. Francamente, no sé vosotros, pero ya empezaba a estar harto de tantos buenos deseos e imágenes dulces... Por eso, escojo esta vieja felicitación para acabar... Feliz navidad? Carretera y manta!

The last one of my congratulations that I post. Frankly, I do not know you, but it was already beginning of getting tired of so many good desires and sweet images... That's why, I choose this old congratulation to finish... Happy Christmas? So far so good!

Comentaris