El Salt de Sallent

El camí empedrat dels Matxos.

Salamandra

El Salt des d'un dels miradors

Dalt del salt.

Baixant, des del Camí de les Escales, un altre mirador.

Uns ases a El Mallol... :)

Matinal clàssica, que aprofitem per fer ara que fa una setmana que plou: el Salt de Sallent. Realment, cada torrent i rierol duia molta aigua. A més, la humitat atmosfèrica fa que haguem vist tres salamandres! El paisatge està pletòric: en plena primavera, hem tingut molta aigua i sol a estones, i el resultat és d'uns verds gairebé brillants. L'únic problema és que acabes amb fang fins a les celles i les roques (sobretot al Camí de les Escales) són ideals per fer patinatge artístic (o no gaire artístic, però molt patinatge). Ah! I el que en un dia normal és travessar un torrent sec, ahir va ser fer equilibris i saltirons per travessar-los! Però ha valgut molt la pena.

Matinal clásica, que aprovechamos para hacer ahora que hace una semana que llueve: el Salt de Sallent. Realmente, cada torrente y arroyo, llevaba mucha agua. ¡Además, la humedad atmosférica hace que hayamos visto tres salamandras! El paisaje está pletórico: en plena primavera, hemos tenido mucha agua y sol a ratos, y el resultado es de unos verdes casi brillantes. El único problema es que acabas con barro hasta las cejas y las rocas (sobre todo en el Camí de les Escales) son ideales para hacer patinaje artístico (o no muy artístico, pero muy patinaje). ¡Ah! ¡Y lo que en un día normal es atravesar un torrente seco, ayer fue hacer equilibrios y saltirones para atravesarlos! Pero ha valido mucho la pena.

Classic morning outing, which we chose to do after a week of rain: the Salt de Sallent. Really, each torrent and stream, it carried a lot of water. Moreover, the atmospheric humidity enables us to see three salamanders! The landscape is plethoric: in full spring, we have had a lot of water and sun at times, and the result is of some almost brilliant greens. The only problem is that you end with mud until the eyebrows and the rocks (especially on the Camí de les Escales) are ideal to make artistic slipping (or not that much artistic, but a lot of slipping). Ah! And what in a normal day is to cross a dry torrent, yesterday it turned into making equilibria and hops to cross them! But it has been worthwhile.

Comentaris