L'amic Júnior

En Júnior és un autor de còmics i periodista que vaig conèixer fa uns anys arran d'una col·laboració amb el fanzine Harry Potra. El seu estil de còmic sempre m'ha agradat, té un humor molt bo i m'encanta el seu estil de dibuix. És un jove professional que ben segur tindrà (o hauria de tenir!) futur en la indústria del còmic. En Júnior fa, a la revista "El Còmic de la Premsa Comarcal", una pàgina de còmic on fa ressenyes d'altres còmics. Del millor que he llegit. S'adapta gràficament al còmic (sigui manga, europeu o super-herois) i dóna quatre pinzellades d'informació (no té més espai) amb un toc d'humor. I ara... no se li acut altra cosa que fer-me una entrevista en còmic! No m'agraden les entrevistes, però en aquest cas... és tot un honor! Els gags d'aquesta pàgina són genials, i com va intercalant referents als meus còmics, brutal. Moltes gràcies, Júnior!

Júnior es un autor de cómics y periodista que conocí hace unos años a raíz de una colaboración con el fanzine Harry Potra. Su estilo de cómic siempre me ha gustado, tiene un humor muy bueno y me encanta su estilo de dibujo. ¡Es un joven profesional que bien seguro tendrá (o tendría que tener!) futuro en la industria del cómic. Pues Júnior hace, a la revista "El Cómic de la Prensa Comarcal", una página de cómic donde hace reseñas de otros cómics. De lo mejor que he leído. Se adapta gráficamente al cómic (sea manga, europeo o super-héroes) y da cuatro pinceladas de información(no tiene más espacio) con un toque de humor. Y ahora ... ¡no se le ocurre otra cosa que hacerme una entrevista en cómic! No me gustan las entrevistas, pero en este caso ... ¡es todo un honor! Los gags de esta página son geniales, y como vano intercalando referentes de mis cómics, brutal. ¡Muchas gracias, Junior!

Júnior is an author of comics and a journalist that I met some years ago as a result of a collaboration with the fanzine Harry Potra. I have always liked his style of comic, he has a very good humor and I enjoy his style of drawing. He is a young professional that for sure will have (or should have!) a future in the industry of the comic. In the magazine " El Còmic de la Premsa Comarcal ", Junior has a comic page where he makes reviews of other comics. One of the bests that I have read. He adapts himself graphically to the comic (no matter if it is manga, European or super-heroes) and he gives some brushstrokes (he does not have more space) with a touch of humor. And now... it turns out that he wants to do a comic-interview to me! I don’t like interviews, but in this case... it is a real honor! The gags of this page are brilliant, and the way he inserts referents to other comics of mine, brutal! Thanks a lot, Junior!

Comentaris