Andorra (2) Estanys del Juclar i de Fontargent

La futura seu dels Trepitjamolses?

L'Estany Primer.

Des de la Collada del Juclar, l'Estany Primer i l'Estany Segon.

Des de la Collada del Juclar, l'Estany del Juclar.

Estany de Fontargent.

Un salt d'aigua del riu Manegor.

Excursió sortint de la Vall d'Incles, pujant fins al refugi del Juclar, just a sobre de l'Estany Primer i l'Estany Segon. Travessem la collada del Juclar i passem a l'estat francès. Arribem a l'Estany del Juclar i més endavant a l'Estanyol i d'altres estanys més petits. Un cabirol ens observa de lluny de camí als Estanys de Fontargent. Arribant a aquests estanys, la barreja del paisatge d'alta muntanya i uns núvols baixos ens fan pensar si trobarem un escocès amb un kilt al costat del monstre del llac Ness... Baixem pel port d'Incles fins al cotxe. Unes 9 hores de pujar i baixar muntanyes, de sol intens i ràfegues de vent gèlid, ... arribem cansats però contents.

Excursión saliendo del Vall d'Incles, subiendo hasta el refugio del Juclar, justo encima de el Estany Primer y el Estany Segon. Atravesamos la collada del Juclar y pasamos al estado francés. Llegamos a el Estany del Juclar y más adelante al Estanyol y a otros estanques más pequeños. Un corzo nos observa de lejos de camino a los Estanys de Fontargent. Llegando a estos estanques, la mezcla del paisaje de alta montaña y unas nubes bajas nos hacen pensar si encontraremos un escocés con un kilt junto al monstruo del lago Ness... Bajamos por el puerto de Incles hasta el coche. Unas 9 horas de subir y bajar montañas, de sol intenso y ráfagas de viento gélido, ... llegamos cansados pero contentos.

Excursion starting in the Vall d'Incles, rising up to the shelter of the Juclar, just above the Estany Primer and the Estany Segon. We cross the collada del Juclar and we arrive to the French state. We reach the Estany del Juclar and further on the Estanyol and other smaller lakes. A roebuck observes us from far away in our way to the Estanys de Fontargent. Arriving to these lakes, the mixture of the of high mountain landscape and some low clouds make us wonder if we will find a Scot with a kilt along with the monster of the lake Ness... We go down for the Incles port to the car. Approximately 9 hours of raising and descending mountains, of the intense sun and blasts of icy wind... we arrive tired but satisfied.

Comentaris