"Cómo llegué a odiar a mis compañeros de piso"

Recomanable lectura d'aquesta novel·la en castellà de la Meri Gil publicada per Diábolo. De lectura divertida i amena, la Meri descriu les seves experiències (i d'alguns amics) en deu anys compartint pis. Llegim sobre amos de pisos, agències, veïns, companys de pis... I encara que alguns dels episodis semblen increïbles... són tots reals!

Recomendable lectura de esta novela en castellano de Meri Gil publicada por Diábolo. De lectura divertida y amena, Meri describe sus experiencias (y de algunos amigos) en diez años compartiendo piso. Leemos sobre dueños de pisos, agencias, vecinos, compañeros de piso ... Y aunque algunos de los episodios parecen increíbles ... ¡son todos reales!

Advisable reading of this novel in Castilian of the Meri Gil published by Diábolo. Of fun and pleasant reading, the Meri describes|portrays its|his|her|their experiences (and of some friends) in ten years sharing flat|floor. We read, colleagues|partners of flat|floor, neighbors, agencies, about owners of flats|floors... And although some of the episodes seem incredible... they are all real ones!

Comentaris