Triplet!

Buf... Impressionant! Acabo de rebre el Premi ComiCat 2009 al Millor Guionista. Em sento una mica com l'Iniesta marcant a l'últim minut, ja que es veu que ha anat d'un sol vot! :)
Si em permeteu faig una petita reflexió: el fet de rebre aquest premi (com el de Millor Obra, o igualment amb el Premi Popular del Saló de Bcn) vol dir que sóc millor que els altres? Doncs no. D'això en sóc ben conscient. Simplement (simplement!), vol dir que la gent m'ha votat en més quantitat que la resta. Ni més ni menys. Això em fa sentir molt orgullós, per l'ego va força bé, però també sóc conscient que estic a quilometres llum per sota de la categoria de molts dels que no han guanyat. Se n'ha de treure cap conclusió de tot plegat?
Potser que els meus còmics agraden a un determinat número de gent, prou com per votar-me. Res més (com si fos poca cosa!). Us estic molt agraït, la veritat.
Ara, acabat d'escriure això, continuaré treballant per millorar tot el que pugui i cada cop fer millors còmics. Gràcies!

Buf ... ¡Impresionante! Acabo de recibir el Premio ComiCat 2009 al Mejor Guionista. ¡Me siento un poco como Iniesta marcando en el último minuto, ya que se ve que ha ido de un solo voto! :)
Si me permitís hago una pequeña reflexión: ¿el hecho de recibir este premio (como el de Mejor Obra, o igualmente con el Premio Popular del Salón de Bcn) quiere decir que soy mejor que los otros? Pues no. De eso soy bien consciente. Simplemente (simplemente!), quiere decir que la gente me ha votado en más cantidad que el resto. Ni más ni menos. Eso me hace muy orgulloso, para el ego va bien bastante, pero también soy consciente de que estoy a kilometros luz por debajo de la categoría de muchos de los que no han ganado. ¿Se tiene que sacar alguna conclusión de todo?
Quizás que mis cómics gustan a un determinado número de gente, bastante como para votarme. Nada más (como si fuera poca cosa!). Os estoy muy agradecido, la verdad.
Ahora, acabado de escribir eso, continuaré trabajando para mejorar todo lo que pueda y cada vez hacer mejores cómics. ¡Gracias!

Buf... Impressive! I have just received the Award ComiCat 2009 to the Best Scriptwriter. I feel a little Iniesta scoring in the last minute, since it is seen that it has gone of only one vote!:)
With your permission I will make a small reflection: does the fact of receiving this award (like the one of Better Work, or the Popular Award of the Saló de Bcn) mean that I am better than others? Not at all. I well aware of it. Simply (simply!), it means that people have voted for me in more quantity than the rest. Not more, not less. That makes me very proud and it helps the ego, but also I realize that I am light years below the category of many of those who have not won. Can we extract any conclusion of it?
Perhaps that my comics please to a certain number of the people, enough to vote for me. Nothing more (as if it wasn’t much!). I am very grateful to you, the truth.
Now, when I have just written this, I will keep on working to improve my work to be able to produce better comics little by little. Thank you!

Comentaris