Peonza

La Peonza és una revista veterana de literatura infantil i juvenil en castellà. I aquest cop, dedicada al còmic. Em van demanar que escrivís un petit text sobre les possibilitats del còmic. Només espero estar a l'altura: hi ha textos de grans autors d'arreu. Molt recomanable.

La Peonza es una revista veterana de literatura infantil y juvenil en castellano. Y esta vez, dedicada al cómic. Me pidieron que escribiera un pequeño texto sobre las posibilidades del cómic. Sólo espero estar a la altura: hay textos de grandes autores de todas partes. Muy recomendable.

The Peonza is a veteran magazine of child and juvenile literature in Castilian. And this time, devoted|dedicated to the comic. They asked me to write a small text about the possibilities of the comic it|him|her. Only I expect to be to|in the altitude: there are texts of big|great authors of farming implement. Very advisable.

Comentaris