Un pin-up de l'Orn per acabar l'any (1)

Pobre Orn, tan estrafet...
O "Busca les 7 diferències"... :)
Com deia ahir, reprendre un personatge que fa setmanes que no dibuixes implica, com és el cas de dalt, que t'equivoquis (i molt). Necessites tornar a prendre el to. Un cop vaig acabar el llapis em vaig adonar del malament que m'havia sortit l'Orn! Doncs res... goma d'esborrar i a refer-lo...

O "Busca las 7 diferencias" ... :)
Como decía ayer, retomar un personaje que hace semanas que no dibujas implica, como es el caso de arriba, que te equivoques (y mucho). Necesitas volver a tomar el tono. Una vez terminé el lápiz me di cuenta de lo mal que me había salido el Orn! Pues nada ... goma de borrar y a rehacerlo ...

Or "Find the 7 differences" ... :)
As I said yesterday, resuming to draw a character you haven't drawn for weeks, implies, as in the case above, that you make mistakes (plenty). You need to re-take the caracter. Once I finished the pencil I realized that I had drown Orn wrong! Well, no harm done ... eraser and to draw it  again...

Arg! Els braços encara estan malament...!