Un pin-up de l'Orn per acabar l'any (2)


El plomí
 La pausa per fer la tinta em va servir per acabar d'arreglar la figura de l'Orn. Els braços eren massa llargs. I tot i que m'agradava més amb el braç esquerra alçat aguantant l'escut, l'hi he baixat. Era important que estigués menjant, i no m'agradava amb els dos braços alçats. 

La pausa para hacer la tinta me sirvió para terminar de arreglar la figura de Orn. Los brazos eran demasiado largos. Y aunque me gustaba más con el brazo izquierdo alzado aguantando el escudo, lo he bajado. Era importante que estuviera comiendo, y no me gustaba con los dos brazos alzados.

 The break for the ink I used to finish fixing the figure of Lightw. The arms were too long. And although I liked more with left arm raised holding the shield, I have downloaded. It was important that he was eating, and I did not like with both arms raised.


El pinzell
 
El color base
 A l'hora de decidir el color, reconec que no hi havia pensat gaire. Hi havia l'opció de fer un color normal, de migdia, però llavors em va venir al cap els boniques albes i jocs de llum i ombres de les primers minuts de sol. No és que pugui igualar la bellesa d'aquests moments, però ho intento, ho intento...

A la hora de decidir el color, reconozco que no había pensado mucho en ello. Había la opción de hacer un color normal, de mediodía, pero entonces me vino a la cabeza los bonitos amaneceres y juegos de luz y sombras de los primeros minutos de sol. No es que pueda igualar la belleza de esos momentos, pero lo intento, lo intento ...

In deciding the color, I recognize that there was much thought. There was the option of a color normal lunch, but then I came to mind the beautiful sunrises and play of light and shadows of the first few minutes of sunshine. Not that I can match the beauty of the moment, but I try, I try ...