Una il·lustració A3 de l'Orn a llapis


De tant en tant, quan puc, agafo el llapis i reprenc l'Orn. Depèn de moltes coses les hores que hi puc dedicar, no només de les ganes que en tinc.
Què en faré? Sortirà publicada? Qui sap! Per ara, ja les he fet, i he gaudit fent-la... De vegades, amb això n'hi ha prou...

De vez en cuando, cuando puedo, cojo el lápiz y retomo el Orn. Depende de muchas cosas las horas que puedo dedicar, no sólo de las ganas que tengo.
¿Qué haré con ellas? ¿Saldrá publicada? ¡Quién sabe! Por ahora, ya la he hecho, y he disfrutado haciéndola...
A veces, con eso basta...

Occasionally, when I can, I take the pen and I return to Orn. It depends on many things I can spend hours there, ones that I want.
What I will make with this illustration? Published leave? Who knows! For now, I have done, and I enjoyed making this... Sometimes that is enough to...