En Nini&Titus a l'Esquitx nº46 (1)

L'story-board
El llapis

Una nova entrega d'en Nini i Titus, com sempre, amb els guions del mestre Al Garcia. 

Una nueva entrega de Nini i Titus, como siempre, con los guiones del maestro Al Garcia.
A new award of  Nini i Titus, as always, with the scripts of the master Garcia.