Miniatures (1)


I aquesta setmana, tot un seguit de "miniatures", petits dibuixos fets en retalls sobrants de paper.
Y esta semana, una serie de "miniaturas", pequeños dibujos hechos en recortes sobrantes de papel.
And this week, a series of "miniatures" little drawings in excess of paper cuts.