Un gos d'atura a la sabana africana: l'story-board (2)

 

 El col·lectiu 4 Rius de Tinta mirem de fer una revista cada any. No és fàcil trobar temps per ningú, és força feina complicat i té molt de mèrit per tots els participants. Aquest any, ens vam posar un lema unitari, improvisat i espontani: "Sabates". A partir d'aquí, vaig començar a fer aquesta història de l'Orn... Bé, exactament l'Orn no, perquè ell no hi surt...

El colectivo 4 Rius de Tinta intentamos hacer una revista cada año. No es fácil encontrar tiempo para nadie, es bastante trabajo complicado y tiene mucho mérito para todos los participantes. Este año, nos pusimos un lema unitario, improvisado y espontáneo: "Zapatos". A partir de ahí, empecé a hacer esta historia de Orn ... Bueno, exactamente Orn no, porque él no sale ...

The group 4 Rius de Tinta trying to do a fanzine every year. It is not easy to find time to anyone, it is quite difficult to work and has a lot of merit to all participants. This year, we got a unit motto, improvised and spontaneous, "Shoes." From there, I started doing this history of Orn ... Well, not exactly of Orn because he goes out there ...